מכללת פאר
סניף ראשון לציון
כתובת: עין הקורא 10, ראשון לציון
טלפון: 03-9677838
סניף חולון
כתובת: רחוב הכישור 30 חולון
טלפון: 03-5036655
מכללת פאר
סניף ראשון לציון
כתובת: עין הקורא 10, ראשון לציון
טלפון: 03-9677838
סניף חולון
כתובת: רחוב הכישור 30 חולון
טלפון: 03-5036655

קורסים

»
צרו קשר

ניהול מחסן ממוחשב, שיווק ורכש ברמת משתמש:
הכרת המערכת ושיטות עבודה.
שימוש בכלי חיפוש תבנית, דו"ח, תפריט.
תפריט אישי, עיצוב שדות .

רכש:
פתיחת כרטיסי לקוחות וספקים. חיפוש כרטיסים, עיצוב שדות.
פתיחת פריטים.
הגדרת מחירוני ספקים.
 הזמנת רכש ופיצול הזמנת רכש למחסנים שונים.
תעודת משלוח רכש ושליפת הזמנת רכש, שנוי והוספת פריטים.
החזרת רכש.
קליטת חשבונית רכש ושליפת תעודת רכש.
החזרת סחורה לספק, קליטת זיכוי כספי מספק.
חשבונית רכש- שרות.
פתיחת מחסנים, בנית איתורים, העברה בין מחסנים.
כל הדוחות הקשורים לניהול מחסן ממוחשב.
ניתוח כרטיסים.
הכנת שיקים ממוחשבים.

שיווק/ מכירות:
הגדרת מחיון ללקוחות
הגדרת סלי מוצרים
הצעת מחיר ללקוח.
הזמנת לקוח
תעודת משלוח ושליפת הזמנת לקוח, שנוי והוספת פריטים.
תעודת החזרה ושליפת תעודת משלוח ושנוי כמויות.
חשבונית מס ושליפת תעודת משלוח.
חשבונית מס זיכוי בגין החזר סחורה ובגין זיכוי כספי.
חשבונית מס קבלה.
מסמכי טיוטה, הוספה ומחיקה.

קבלות והפקדות:
כסוי מלא, כסוי חלקי, קישור חשבונית עם קבלה.
מזומנים, שיקים, שיקים דחויים, כרטיסי אשראי.
תשלום ע"ח, תשלום מלא, קישור תשלום וחשבונית, ביטול תשלום.

ספירת מלאי
הכנה והדפסה של טופס ספירת מלאי.
הכנה חוזרת של ספירת מלאי, והקלדת הכמויות שנספרו.
בדיקה ואישור של ספירת מלאי.
רישום צובר מלאי.

רשימת דוחות:
כרסטת לקוחות וספקים
כרטסת פרטים ואינדקס פריטים.
דו"ח התפתחות מלאי לתקופה.
דו"ח השוואת הזמנות רכש לתעודת קבלה.
דו"ח החזר לספק.
דו"ח העברה בין מחסנים.
סיכומי כניסות ויציאות למחסן.
דו"ח תנועות למחסן.
דו"ח משלוח סחורה ללקוח.
דו"ח משלוח לפי חיוב.
דו"ח משלוחים חודשים לפי מוצר.
דו"ח משלוחים חודשים לפי מוצר ולקוח.
דו"ח החזרת סחורה מלקוח.
דו"ח אישורי הזמנות.
דו"ח הזמנות לפי מוצר.
דו"ח הזמנות לפי מוצר ותאריך אספקה.
דו"ח אספקות מתוכננות.
דו"ח מלאי נוכחי במחסן.
דו"ח מלאי נוכחי לפי

 

 

 

 

 

 

 מודול פיננסי רמת משתמש: 
הכרת המערכת ושיטות עבודה.
הקמת חברה חדשה.
אתחול בסיסי.
ספרור מסמכים.
הגדרת שנת כספים ורבעונים.
מטבעות ראשיים והזנת שערי מטבע.
שנוי אחוז המע"מ והגדרתו.
שימוש בכלי חיפוש תבנית, דו"ח, תפריט.
בנית אינדקס ושנוי חשבונות ראשיים והגדרת חשבונות בנק וקודי תזרים.
תפריט אישי, עיצוב שדות, הגדרת פרמטרים וסוגי לקוחות, סיווגים עסקים ותחומי עיסוק.
תבניות מספור לקוחות וספקים.
שליפת חשבונות.

הנהלת חשבונות:
פתיחת חשבונות, מחיקת חשבון
הגדרת תבניות תנועה
פקודות יומן, תנועות יומן, עיצוב תפריט פקודות יומן
רישום וביטול פעולות סטרנו
רישום פעולות מט"ח ופעולות מט"ח לא מאוזנות
העברת שיקים לגביה שנפרעו לבנק
בנקים והתאמות בנקים, תכנון התאמות בנק, התאמות אוטומטיות, התאמות בנק ידניות, איתור ומחיקת התאמות, רישום פקודות יומן מתוך התאמות בנק. הדפסת דוח התאמות מותאמות ולא מותאמות.
ניתוח כרטיסים.
איתור תנועות, תיקון נתונים אינפורמטיביים.
הכנת שיקים ממוחשבים.

דוחות:
אלפון חשבונות, כרטסת, מאזן בוחן. מאזן בוחן תקופה. דו"ח מע"מ מקוון, קובץ PCN 874.  דו"ח מקדמות למס הכנסה, ניכוי במקור. דוחות ביקורת, דו"ח רווח והפסד, דוחות השוואתיים, דו"ח תזרים. גיול חובות. אלפון חשבונות, כרטסת, דו"ח יומן תנועות.

רכש:
פתיחת כרטיסי לקוחות וספקים. חיפוש כרטיסים, עיצוב שדות
פתיחת פריטים, הזמנת רכש ופיצול הזמנת רכש למחסנים שונים.
תעודת משלוח רכש ושליפת הזמנת רכש, שנוי והוספת פריטים.
החזרת רכש.
קליטת חשבונית רכש ושליפת תעודת רכש.
החזרת סחורה לספק, קליטת זיכוי כספי מספק.
חשבונית רכש- שרות.
הגדרת סלי מוצרים ומחירוני ספק.

שיווק/ מכירות:
הצעת מחיר ללקוח
הזמנת לקוח
תעודת משלוח ושליפת הזמנת לקוח, שנוי והוספת פריטים.
תעודת החזרה ושליפת תעודת משלוח ושנוי כמויות.
חשבונית מס ושליפת תעודת משלוח.
חשבונית מס זיכוי בגין החזר סחורה ובגין זיכוי כספי.
חשבונית מס קבלה.
מסמכי טיוטה, הוספה ומחיקה.
כסוי מלא, כסוי חלקי, קישור חשבונית עם קבלה.
מזומנים, שיקים, שיקים דחויים, כרטיסי אשראי.
תשלום ע"ח, תשלום מלא, קישור תשלום וחשבונית, ביטול תשלום.

דוחות:

דוח מכירות וקניות, דוחות מלאי, רשימת חריגים. דו"ח התפתחות מלאי לתקופה, דו"ח השוואת הזמנת רכש לתעודת קבלה, דו"ח החזרה לספק, דו"ח העברה בין מחסנים, סכומי כניסות ויציאות למחסן, דו"ח תנועות למחסן, דו"ח משלוח סחורה ללקוח, דו"ח משלוחים לפי חיוב, דו"ח משלוחים חודשיים לפי מוצר.

 

 

 

מודול לוגיסטיקה שיווק  ורכש:
הכרת המערכת ושיטות עבודה. שימוש בכלי חיפוש תבניות, דו"ח, תפריט.
פתיחת כרטיסי לקוחות וספקים.
פתיחת פריטים.
בנית יחידות מידה חדשות.
בנית עץ מוצר BOM.
הגדרת מהדורת מוצר, והגדרת מהדורת עץ מוצר.
דוחות עץ מוצר.

הרצת MRP   תעשייתי:
הגדרת מחסנים, איתורם.
העברה בין מחסנים
מרכז עבודה, פעולות,  בנית תהליך.
קישור תבניות פק"ע/ מנה למוצר.
הרצת MRP, יצירת פק"עות, והמלצות לטיפול בדרישות רכש.
שחרור פק"עות ויצירת דרישות רכש מרוכזות.
הדפסת דוחות פק"ע ודרישות רכש.
ייצור, דיווח יצור בפועל.

רכש:
הגדרת מוצרים לספק, והגדרת מחירון לספק.
 עיצוב שדות.
הזמנת רכש.
תעודת משלוח רכש ושליפת הזמנת רכש, שנוי והוספת פריטים.
החזרת רכש, קליטת חשבונית רכש ושליפת תעודת משלוח
החזרת סחורה לספק, קליטת זיכוי כספי מספק.
חשבונית רכש- שרות.
פתיחת מחסנים ובנית איתורים, העברה בין מחסנים.

שיווק/ מכירות:
הגדרת מוצרים ללקוח.
הגדת סלי מוצרים
הגדרת מחירון לקוח
הצעת מחיר ללקוח.
הזמנת לקוח.
תעודת משלוח ושליפת הזמנת לקוח, שנוי והוספת פריטים.
תעודת החזרה ושליפת תעודת משלוח ושנוי כמויות.
חשבונית מס ושליפת תעודת משלוח.
חשבונית מס זיכוי בגין החזר סחורה ובגין זיכוי כספי.
חשבונית מס קבלה.

רשימת דוחות:
כרטסת פרטים ואינדקס פריטים.
דו"ח התפתחות מלאי לתקופה.
דו"ח השוואת הזמנות רכש לתעודת קבלה.
דו"ח החזר לספק.
דו"ח העברה בין מחסנים.
סיכומי כניסות ויציאות למחסן.
דו"ח תנועות למחסן.
דו"ח משלוח סחורה ללקוח.
דו"ח משלוח לפי חיוב.
דו"ח משלוחים חודשים לפי מוצר.
דו"ח משלוחים חודשים לפי מוצר ולקוח.
דו"ח החזרת סחורה מלקוח.
דו"ח אישורי הזמנות.
דו"ח הזמנות לפי מוצר.
דו"ח הזמנות לפי מוצר ותאריך אספקה.
דו"ח אספקות מתוכננות.
דו"ח מלאי נוכחי במחסן.
דו"ח מלאי נוכחי לפי מוצר.

ספירת מלאי:
הכנה והדפסה של טופס ספירת מלאי.
הכנה חוזרת של ספירת מלאי, והקלדת הכמויות שנספרו.
בדיקה ואישור של ספירת מלאי.
רישום צובר מלאי.

צרו קשר
קבוצת מכללות פאר | סניף חולון: הכישור 30, חולון | סניף ראשון לציון: עין הקורא 10, ראשון לציון
צור קשר
טלפון: 03-9677838
מכללת פאר
r:
בקשתך בביצוע....