סניף ראשון לציון
כתובת: עין הקורא 10, ראשון לציון
טלפון: 03-9677838
סניף חולון
כתובת: ההסתדרות 54 (מועצת הפועלים), חולון
טלפון: 03-5036655
סניף ראשון לציון
כתובת: עין הקורא 10, ראשון לציון
טלפון: 03-9677838
סניף חולון
כתובת: ההסתדרות 54 (מועצת הפועלים), חולון
טלפון: 03-5036655
קורסים »

קורס חשבי שכר בכירים

קורס חשבי שכר בכירים
מטרות הקורס

הכנת תלמידים לבחינות הסמכה של לשכת רואי חשבון כולל חלק עיוני ( מס הכנסה, דיני עבודה,ביטוח לאומי) ומעשי (תוכנת משכורות מיכפל). הקניית כלים לחשב השכר תוך העמקת ועדכון יסודי של הידע בתחום המיסוי, ביטוח לאומי, דיני עבודה וביטוח פנסיוני.


למי מיועד הקורס

הקורס מיועד לחשבי שכר,מנהלי חשבונות, חשבים, אנשי כוח אדם ומנהלים שיש להם זיקה לנושא השכר והכספים.


תנאי קבלה

12 שנ"ל. ראיון קבלה.


היקף שעות לימוד

170 שעות הוראה כולל מיכפל כ-8 חודשים במתכונת חד שבועית או דו שבועית. מסלולי בוקר / ערב / ימי שישי.


מיקום גיאוגרפי

חולון רחוב הסתדרות 54ראשון לציון רחוב עין ההקורא 10


סוג תעודה

1. תעודת גמר מטעם מכללת פאר2. תעודה מטעם לשכת רואי חשבון בישראל


קורס חשבי שכר יחודי בהיקף 170 שעות עם השתלמות מקיפה בתוכנת מיכפל לניהול משכורות עובדים.
כל בוגר יהיה מסוגל לבצע משכורות למספר רב של עובדים. קורס חשבי שכר נמצא תחת פיקוח לשכת רואי החשבון בישראל.

למידע נוסף התקשרו: 03-9677838 או השאירו פרטים ויועץ לימודים יהיה אתכם בקשר בהקדם.

הנהלת חשבונות הוא תחום העוסק בתיעוד פעילותה הפיננסית של ישות חשבונאית באמצעות רישום תנועות הכספיות כגון: מכירות, קניות, מלאי, קבלות, הכנסות שונות ותשלומים.

ישנן שתי שיטות מקובלות לניהול חשבונות: מערכת הנהלת חשבונות חד-צדדית ומערכת הנהלת חשבונות כפולה (דו צדדית).
תוכנית לימודים קורס חשבי שכר

א. דיני מס הכנסה:
 הכרת מונחים בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה

 1. הגדרת רכיבי ההכנסה.
 2. שווי ההכנסה כולל היבטי מע"מ. הכנסות נוספות חייבות במס
 3. מדרגות מס בחישוב חודשי ובחישוב מצטבר.
 4. נקודות זיכוי וסמכות הענקתן.
 5. זיכויים אישיים: משמרות, יישובי פיתוח, תרומות, החזקת קרוב במוסד סיעודי.
 6. הכנסות פטורות. משיכת כספי פיצויים על ידי מעביד מקופת גמל
 7. מיסוי קופות גמל לרבות חישובי אופטימום. הכנסה מזכה מעבודה ו/או שאינה מעבודה
 8. חישוב מאוחד ונפרד.
 9. קרנות השתלמות (לרבות לבעלי שליטה ).
 10. פטור לפיצויי פיטורין לרבות רצף זכויות ופריסת מענק
 11. פטור לקצבאות לרבות השילוב עם הפטור לפיצויי פיטורין והיוון
 12. גילומי שכר נטו.
 13. מיסוי עובדים זרים בישראל (לרבות ההיבט הארגוני)
 14. מיסוי ישראלים בחו"ל.
 15. מס שכר תקנות המשכורת, חוק מע"מ
 16. הוצאות מוכרות והוצאות עודפות.
 17. הוראות ניכוי במקור.
 18. נותני שירותים שאינם שכירים.
 19. שימוש בטפסים וטבלאות.
 20. הליכי שומה וגביה לרבות הכרת דוחות לשכיר.
 21. עדכוני חקיקה ופסקי דין.
 22. תרגול מעשי.

ב. ביטוח לאומי:

 1. סוגי מבוטחים וחובת תשלום דמי ביטוח
 2. גמלאות יחסיות- מילואים, תאונות אישיות, נפגעי עבודה.
 3. גמלאות שאינן יחסיות - זקנה, שאירים, נכות כללית.
 4. אימהות – מענק לידה, דמי לידה.
 5. פגיעה בעבודה
 6. ביטוח שירות מילואים.
 7. נכות מעבודה, תאונות עבודה ו"מחלת מקצוע".
 8. ביטוח זקנה ושאירים.
 9. ביטוח אבטלה.
 10. ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל.
 11. תושב ישראלי בחו"ל ועובדי זרים בישראל.
 12. מי שאינו עובד ואינו עצמאי.
 13. עובד שכיר וסוגי עובדים, העסקת קרובי משפחה.
 14. הכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום ביטוח לאומי.
 15. תשלומים שאינם נחשבים כהכנסה.
 16. תשלום נוסף ופריסת שכר (הגדרה חדשה).
 17. שימוש בטפסים וטבלאות.
 18. שומות ביטוח לאומי, ניכויים.
 19. עדכוני חקיקה ופסקי דין.
 20. הכרת טפסי המוסד לביטוח לאומי
 21. תרגול מעשי.

 ג. דיני עבודה:

 1. מבחנים לקיומם (או היעדרם) של יחסי עובד- מעביד
 2. חוק שכר מינימום
 3. חוק הגנת השכר
 4. חוק שעות עבודה ומנוחה
 5. היתרים להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות
 6. חוק עבודת נשים
 7. חוק פיצויי פיטורין
 8. דמי הבראה - הסכם קיבוצי וצו הרחבה
 9. חוק חופשה שנתית
 10. חוק דמי מחלה
 11. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג)
 12. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)
 13. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)
 14. חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג)
 15. חוק עבודת הנוער
 16. משפט העבודה ובית הדין לעבודה.
 17. יחסי עובד מעביד, חוזה עבודה, הסכמים והסדרים קיבוציים.
 18. חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד.
 19. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד.
 20. חוק עובדים זרים.
 21. חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה).
 22. חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.
 23. חוק חופש העיסוק.
 24. חוק חיילים משוחררים.
 25. חוק הגנה על עובדים
 26. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
 27. חוק למניעת הטרדה מינית
 28. חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
 29. חוק הזכות לעבודה בישיבה
 30. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 31. חוק פנסיה חובה
 32. עדכוני חקיקה ופסקי דין.
 33. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
 34. הכרת אתר משרד התמ"ת – חיפוש הסכמים קיבוצייים וצווי הרחבה
 35. צווי הרחבה חשובים במשק:
 36. צו ההרחבה - הסכם המסגרת
 37. צו ההרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר
 38. צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה
 39. צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה
 40. צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק
 41. צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם
 42. צו הרחבה בענף התעשייה מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה

 ד. ביטוח פנסיוני:

 1. מערכת הבטחת הכנסה בישראל.
 2. קופות הגמל בישראל.
 3. ביטוח מנהלים ופוליסות לבעלי שליטה.
 4. קרנות פנסיה - החדשות והשוואה לתוכניות ישנות.
 5. פנסיה תקציבית ומצטברת.
 6. פנסיה מקיפה ופנסיית יסוד.
 7. רצף זכויות והקפאת זכויות.
 8. ניתוח אלטרנטיבות, שילובים שונים ובחירת התוכנית האופטימאלית.
 9. הביטוח הפנסיוני וסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
 10. תנאים להחזר פיצויים למעביד
 11. טופס 161

 ה. מחשוב מערך השכר:

 1. עקרונות שילוב המערך הממוחשב בחשבות שכר - שימושים מתקדמים בתוכנת שכר.
 2. הכרת תוכנות שכר
 3. קליטת עובד
 4. הכנת תלוש שכר
 5. הכנת פקודת תשלום לבנק
 6. עדכון תוספת שכר אוטומטית
 7. הכנת דוחות חודשיים
 8. הכנת דוחות שנתיים
 9. הפקת טפסי 106
 10. הפקת טפסי 126
 11. דווח למוקד ארצי לניכויים
 12. קשר למס"ב (מע' סליקה בנקאית).

קורס חשבי שכר מציע אפשרות קריירה מעניינת ומאתגרת להשתלבות במגוון חברות, ארגונים ועסקים.

 • קורס חשבי שכר בכירים
קבצים להורדה
ידיעון לימודים
אישור פיקוח לשכת רואי חשבון בישראל
צרו קשר
פרטיך נקלטו.
קבוצת מכללות פאר | סניף חולון: ההסתדרות 54 (מועצת הפועלים), חולון | סניף ראשון לציון: עין הקורא 10, ראשון לציון
צור קשר
טלפון: 03-9677838
מכללת פאר
תפנית בניית אתרים
תפנית: בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | 054-4780798
בקשתך בביצוע....